Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås
033-23 97 40
033-785 00 52
info@streamcode.se
support@streamcode.se
OMRÅDEN
Alla våra projekt börjar med en analys av behov och mål.
Genom att börja här kan vi tillhandahålla en lönsam lösning för online video oavsett om det handlar om identifiering av potentiella kunder, varumärkesinteraktion eller kundens upplevelse.

Vi har nöjda kunder från många olika områden.

Vi hjälper er med:


Hur man når sina mål med webb-tv

Utforma er sändning så den passar kundernas behov

Att hitta en lösning som passar er bäst
SPORT

Vi bygger direkt på kundens plattform för långsiktig tillväxt. Vi kopplar ihop rättighetsinnehavare med tittare över hela världen och hjälper klubbar att uppfylla fansens digitala förväntningar.


utbildning

Vi ökar antalet anmälningar till undervisning på distans vilket ger lärosätet ökade inkomster. Genom videoportaler ökas studenternas engagemang. Mer film sparar pengar åt både studenter och anställda vid universitet och lärosäten.Media

På mediasidan kan online video bidra till att öka annonsintäkterna och göra det lättare att filma på plats. Online video för eCommerce ökar både försäljning och intäkter. Video bidrar till att öka medvetenheten om varumärkets värde samtidigt som tekniken hjälper till att skydda våra klienters immaterialrätt.

företagande

Bättre data ökar säljteamens produktivitet. Webbsändningar kan bidra till att sänka kostnader för möten och skapa förbättrad kommunikation. En pedagogisk instruktionsfilm förstärker kundens förtroende.Myndigheter

Live- och on demand sändningar gynnar den öppna dialogen och demokratin. Med online video går det fort och enkelt att publicera information och rätt analysverktyg gör det enklare för myndigheter och organisationer att “förstå” sina följare